.Solr service is not availableSolr service is not available Komornik online - przepisy, porady, aktualności | eKomornik
Skorzystaj
z pomocy eksperta
 • JESTEŚ WIERZYCIELEM LUB DŁUŻNIKIEM?

  JESTEŚ WIERZYCIELEM LUB DŁUŻNIKIEM?

  W serwisie eKomornik.pl znajdziesz odpowiedzi na większość Twoich pytań!

   

  Możesz też zamówić poradę prawną a nasz zespół prawników pomoże Ci rozwiązać Twoje problemy.

   

   

  Przetestuj
Google+

Wiadomości

  • Nowe
  • Polecane
  • Najpopularniejsze
08 03 2016

Czyżby kara finansowa była odpowiednim rozwiązaniem na przewlekłość postępowania?

Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa możliwość wprowadzenia odpowiedzialności finansowej dla sędziów, którzy prowadzą zbyt przewlekłe postępowania.

01 03 2016

Z zakresu osób pozostających we wspólnym pożyciu nie są wyłączone osoby tej samej płci.

Zdaniem SN dla zakresu zwrotu osób pozostających we wspólnym pożyciu wystarczająca jest więź duchową, ekonomiczna i gospodarcza, natomiast sama więź fizyczna nie jest konieczna. Co więcej, z tego zakresu nie są wyłączone osoby tej samej płci, gdyż odmienność płci nie jest warunkiem niezbędnym do zaistnienia tego typu...

28 02 2016

Zmiana zasad dziedziczenia nadpłat ze składek uiszczanych organom podatkowym

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ordynacji podatkowej, która m.in. zmieniła zasady zwrotu nadpłat ze składek uiszczanych organom podatkowym oraz zwrotu podatków przypadających na rzecz spadkodawcy. 

17 02 2016

UOKiK nakłada kary finansowe na przedsiębiorców wprowadzających w błąd konsumentów

Decyzją Prezesa UOKiK przedsiębiorca telekomunikacyjny Novum został ukarany na kwotę ponad 481 tyś. zł oraz zobowiązany do publikacji niniejszej decyzji na swojej stronie internetowej, a także w jednym z ogólnopolskich dzienników.

Partnerem merytorycznym serwisu jest Codex Kancelaria Prawna Jopa i Wspólnicy Sp.K.
więcej
08 03 2016

Czyżby kara finansowa była odpowiednim rozwiązaniem na przewlekłość postępowania?

Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa możliwość wprowadzenia odpowiedzialności finansowej dla sędziów, którzy prowadzą zbyt przewlekłe postępowania.

01 03 2016

Z zakresu osób pozostających we wspólnym pożyciu nie są wyłączone osoby tej samej płci.

Zdaniem SN dla zakresu zwrotu osób pozostających we wspólnym pożyciu wystarczająca jest więź duchową, ekonomiczna i gospodarcza, natomiast sama więź fizyczna nie jest konieczna. Co więcej, z tego zakresu nie są wyłączone osoby tej samej płci, gdyż odmienność płci nie jest warunkiem niezbędnym do zaistnienia tego typu...

28 02 2016

Zmiana zasad dziedziczenia nadpłat ze składek uiszczanych organom podatkowym

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ordynacji podatkowej, która m.in. zmieniła zasady zwrotu nadpłat ze składek uiszczanych organom podatkowym oraz zwrotu podatków przypadających na rzecz spadkodawcy. 

17 02 2016

UOKiK nakłada kary finansowe na przedsiębiorców wprowadzających w błąd konsumentów

Decyzją Prezesa UOKiK przedsiębiorca telekomunikacyjny Novum został ukarany na kwotę ponad 481 tyś. zł oraz zobowiązany do publikacji niniejszej decyzji na swojej stronie internetowej, a także w jednym z ogólnopolskich dzienników.

Partnerem merytorycznym serwisu jest Codex Kancelaria Prawna Jopa i Wspólnicy Sp.K.
więcej
31 05 2015

Już za miesiąc domy jednorodzinne bez pozwolenia na budowę

W dniu 28 czerwca 2015 r. wejdzie w życie niezwykle ważna nowelizacja prawa budowlanego przewidująca możliwość budowy domu jednorodzinnego bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

12 09 2014

Urząd Skarbowy nie może przekazać nadpłaty PIT-37 komornikowi

Urząd skarbowy nie może na wezwanie komornika sądowego przekazać mu nadpłaconego podatku . Wynika to z prawomocnego wyroku NSA z dnia z dnia 27 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 979/12, w którym stwierdzono, że nadpłata jako prawo o charakterze niezbywalnym nie podlega egzekucji.

 

01 10 2014

Nowa stawka opłaty dla komorników za informacje z ZUS od 2015 r.

Rada Ministrów określiła maksymalną wysokość opłaty za udostępnienie komornikom sądowym danych gromadzonych na kontach ubezpieczonych, uzależniając jej wysokość od formy złożenia wniosku.

12 09 2014

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

W dniu 4 września została ogłoszona ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1188).

Partnerem merytorycznym serwisu jest Codex Kancelaria Prawna Jopa i Wspólnicy Sp.K.
więcej

Porady prawne

  • Nowe
  • Polecane
  • Najpopularniejsze
01 11 2014

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie roszczeń?

Każde pismo, które wnosimy do sądu musi spełniać określone warunki formalne. Od ich istnienia zależy to, czy sąd w ogóle zajmie się naszą sprawą. Skutki niedotrzymania takich warunków mogą być różne, dlatego też warto dokładnie się z nimi zapoznać jeszcze przed wniesiem pisma.

31 10 2014

Kiedy można żądać umorzenia egzekucji z alimentów?

Pan Karol nie płacił alimentów na dwoje małoletnich dzieci w wysokości 1000 zł. Żona pana Karola skierowała sprawę do komornika, który wszczął egzekucję z wynagrodzenia za pracę. Pomimo, że od pewnego czasu Pan Karol płaci alimenty w terminie, egzekucja z wynagrodzenia za pracę nadal jest prowadzona. Jakie kroki powinien...

27 10 2014

Czego nie może zabrać komornik? - wyłączenia spod egzekucji

Komornik jako organ egzekucyjny może prowadzić postępowanie m.in. z rachunku bankowego dłużnika, z jego wynagrodzenia za pracę lub z ruchomości i nieruchomości. Jednakże art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego wprowadził ograniczenia, na podstawie których pewne grupy przedmiotów zostają wyłączone spod...

27 10 2014

Jaką część emerytury lub renty może zabrać komornik?

Emeryci są dla banków wiarygodnymi klientami, ponieważ mają stałe dochody. Jednak coraz więcej emerytów ma problemy ze spłacaniem kredytów i pożyczek. Wystarczy kilka niespłaconych rat, aby bank skierował pozew o zapłatę do sądu. Wówczas egzekucją niespłaconego długu zajmuje się komornik,...

Partnerem merytorycznym serwisu jest Codex Kancelaria Prawna Jopa i Wspólnicy Sp.K.
więcej
01 11 2014

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie roszczeń?

Każde pismo, które wnosimy do sądu musi spełniać określone warunki formalne. Od ich istnienia zależy to, czy sąd w ogóle zajmie się naszą sprawą. Skutki niedotrzymania takich warunków mogą być różne, dlatego też warto dokładnie się z nimi zapoznać jeszcze przed wniesiem pisma.

31 10 2014

Kiedy można żądać umorzenia egzekucji z alimentów?

Pan Karol nie płacił alimentów na dwoje małoletnich dzieci w wysokości 1000 zł. Żona pana Karola skierowała sprawę do komornika, który wszczął egzekucję z wynagrodzenia za pracę. Pomimo, że od pewnego czasu Pan Karol płaci alimenty w terminie, egzekucja z wynagrodzenia za pracę nadal jest prowadzona. Jakie kroki powinien...

27 10 2014

Czego nie może zabrać komornik? - wyłączenia spod egzekucji

Komornik jako organ egzekucyjny może prowadzić postępowanie m.in. z rachunku bankowego dłużnika, z jego wynagrodzenia za pracę lub z ruchomości i nieruchomości. Jednakże art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego wprowadził ograniczenia, na podstawie których pewne grupy przedmiotów zostają wyłączone spod...

27 10 2014

Jaką część emerytury lub renty może zabrać komornik?

Emeryci są dla banków wiarygodnymi klientami, ponieważ mają stałe dochody. Jednak coraz więcej emerytów ma problemy ze spłacaniem kredytów i pożyczek. Wystarczy kilka niespłaconych rat, aby bank skierował pozew o zapłatę do sądu. Wówczas egzekucją niespłaconego długu zajmuje się komornik,...

Partnerem merytorycznym serwisu jest Codex Kancelaria Prawna Jopa i Wspólnicy Sp.K.
więcej
01 10 2014

Obowiązki pracodawcy w przypadku zbiegu egzekucji

Wynagrodzenie pracownika jest zajęte przez komornika sądowego na poczet należności alimentacyjnych. Pracodawca otrzymał zawiadomienie od innego komornika o zajęciu wynagrodzenia pracownika z tytułu niespłaconej pożyczki bankowej. Pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie i nie ma możliwości dokonania drugiego zajęcia. Jakie...

31 10 2014

Kiedy można żądać umorzenia egzekucji z alimentów?

Pan Karol nie płacił alimentów na dwoje małoletnich dzieci w wysokości 1000 zł. Żona pana Karola skierowała sprawę do komornika, który wszczął egzekucję z wynagrodzenia za pracę. Pomimo, że od pewnego czasu Pan Karol płaci alimenty w terminie, egzekucja z wynagrodzenia za pracę nadal jest prowadzona. Jakie kroki powinien...

27 10 2014

Czego nie może zabrać komornik? - wyłączenia spod egzekucji

Komornik jako organ egzekucyjny może prowadzić postępowanie m.in. z rachunku bankowego dłużnika, z jego wynagrodzenia za pracę lub z ruchomości i nieruchomości. Jednakże art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego wprowadził ograniczenia, na podstawie których pewne grupy przedmiotów zostają wyłączone spod...

27 10 2014

Jaką część emerytury lub renty może zabrać komornik?

Emeryci są dla banków wiarygodnymi klientami, ponieważ mają stałe dochody. Jednak coraz więcej emerytów ma problemy ze spłacaniem kredytów i pożyczek. Wystarczy kilka niespłaconych rat, aby bank skierował pozew o zapłatę do sądu. Wówczas egzekucją niespłaconego długu zajmuje się komornik,...

Partnerem merytorycznym serwisu jest Codex Kancelaria Prawna Jopa i Wspólnicy Sp.K.
więcej

Artykuły

  • Nowe
  • Polecane
  • Najpopularniejsze
19 05 2016

Zwolnienie od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym

Strona zwolniona od kosztów sądowych w postępowaniu rozpoznawczym jest automatycznie zwolniona również od kosztów postępowania egzekucyjnego.

19 05 2016

Zasady zmiany zarządcy nieruchomości

Zasady zmiany zarządcy nieruchomości - zmiana zarządu przed dokonaniem przybicia, po przybiu oraz po wygaśnięciu skutków przybicia.

19 05 2016

Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego a egzekucja

Zgodnie z art. 75 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z nieruchomości następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym, chyba że z nieruchomości dłużnika jest prowadzona egzekucja przez administracyjny organ egzekucyjny.

 

19 05 2016

Jak bronić się przed komornikiem?

Polacy coraz częściej wpadają w spiralę zadłużenia, ponieważ nie są świadomi zagrożeń, jakie czyhają za kolejnym kredytem-chwilówką czy zakupami ratalnymi. Statystyki biją na alarm, a najczęściej ofiarami zadłużeń stają się seniorzy. Co zrobić kiedy do naszych drzwi zapuka komornik?

Partnerem merytorycznym serwisu jest Codex Kancelaria Prawna Jopa i Wspólnicy Sp.K.
więcej
19 05 2016

Zwolnienie od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym

Strona zwolniona od kosztów sądowych w postępowaniu rozpoznawczym jest automatycznie zwolniona również od kosztów postępowania egzekucyjnego.

19 05 2016

Zasady zmiany zarządcy nieruchomości

Zasady zmiany zarządcy nieruchomości - zmiana zarządu przed dokonaniem przybicia, po przybiu oraz po wygaśnięciu skutków przybicia.

19 05 2016

Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego a egzekucja

Zgodnie z art. 75 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z nieruchomości następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym, chyba że z nieruchomości dłużnika jest prowadzona egzekucja przez administracyjny organ egzekucyjny.

 

19 05 2016

Jak bronić się przed komornikiem?

Polacy coraz częściej wpadają w spiralę zadłużenia, ponieważ nie są świadomi zagrożeń, jakie czyhają za kolejnym kredytem-chwilówką czy zakupami ratalnymi. Statystyki biją na alarm, a najczęściej ofiarami zadłużeń stają się seniorzy. Co zrobić kiedy do naszych drzwi zapuka komornik?

Partnerem merytorycznym serwisu jest Codex Kancelaria Prawna Jopa i Wspólnicy Sp.K.
więcej
08 01 2016

Kms, Km i Kmp – co oznaczają sygnatury akt komorniczych ?

Każdy wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym, jaki wpływa do kancelarii komorniczej jest rejestrowany jako sprawa i zaopatrzony zostaje odpowiednią sygnaturą. Wiedząc, co oznaczają poszczególne oznaczenia, można niemal natychmiast dowiedzieć się, czego sprawa dotyczy.

08 01 2016

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek

Umorzenie postępowania egzekucyjnego w całości lub też w części na wniosek uprawnionego podmiotu zostało uregulowane w art. 825 Kodeksu postępowania egzekucyjnego. Należy pamiętać, że umorzenie postępowania egzekucyjnego skutkuje uchyleniem dokonanych już czynności, ale nie zabiera wierzycielowi możliwości ponownego wystąpienia z...

08 01 2016

Następstwa prawne śmierci dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego

Śmierć dłużnika jest zdarzeniem mającym wpływ na toczące się postępowanie egzekucyjne. Konsekwencje tego zdarzenia reguluje art. 819 kpc oraz inne przepisy. Zgodnie z przepisami tego artykułu organ egzekucyjny z urzędu zawiesza w takim przypadku postępowanie. Postępowanie podejmuje się wówczas dopiero z...

23 12 2015

Czynności komornika związane ze spisem inwentarza spadku

Spis inwentarza to lista cennych rzeczy i nieruchomości, które zostawił po sobie zmarły spadkodawca. Na podstawie tego spisu można ustalić, do jakiej kwoty spadkobiercy, jeżeli przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiadają za długi zmarłego spadkodawcy. Aby spis inwentarza był skuteczny, powinno...

Partnerem merytorycznym serwisu jest Codex Kancelaria Prawna Jopa i Wspólnicy Sp.K.
więcej

Przepisy

  • przewodnik
  • orzecznictwo
  • ustawy
23 04 2014

Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji

Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji stanowią jeden z trzech środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym (obok zażalenia i skargi na czynności komornika). Jest to szczególny środek zaskarżenia - niedewolutywny, tzn. nie przesuwa on rozpoznawanej sprawy do wyższej instancji. Wnosi się go do...

21 04 2014

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z mocy samego prawa

Przepis artykułu 823 k.p.c. stanowi: „ Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności...

17 04 2014

Ile tytułów wykonawczych może wydać sąd wierzycielowi?

Egzekucja sądowa jest dopuszczalna jeśli istnieje ważny tytuł egzekucyjny, podlegający wykonaniu w drodze egzekucji sądowej, zaopatrzony w klauzulę wykonalności, a wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie egzekucji albo przeprowadzenia egzekucji zażądano z urzędu.

13 04 2014

Co to jest tytuł egzekucyjny?

Zgodnie z definicją kodeksową, tytułem egzekucyjnym jest dokument urzędowy, stwierdzający istnienie i zakres roszczenia wierzyciela, a zarazem istnienie i zakres obowiązku świadczenia dłużnika. Ale czym tak naprawde jest tytuł egzekucyjny i jakie są jego rodzaje?

Partnerem merytorycznym serwisu jest Codex Kancelaria Prawna Jopa i Wspólnicy Sp.K.
więcej
16 12 2015

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV C 986/14

Sygn. akt XV C 986/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku w XV Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Krzysztof Solecki Protokolant: sekr. sąd. Izabela Węsiora po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2015 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka...

16 12 2015

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV C 986/14

Sygn. akt XV C 986/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku w XV Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Krzysztof Solecki Protokolant: sekr. sąd. Izabela Węsiora po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2015 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka...

19 11 2015

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim VII K 300/14

Sygn. akt VII K 300/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy VII Wydział Karny w Hajnówce w składzie: Przewodniczący: SSR Mirosława Mironiuk Protokolant: Edyta Bartoszewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Hajnówce Jana Andrejczuka po...

19 11 2015

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim VII K 300/14

Sygn. akt VII K 300/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy VII Wydział Karny w Hajnówce w składzie: Przewodniczący: SSR Mirosława Mironiuk Protokolant: Edyta Bartoszewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Hajnówce Jana Andrejczuka po...

Partnerem merytorycznym serwisu jest Codex Kancelaria Prawna Jopa i Wspólnicy Sp.K.
więcej
08 10 2014

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji - Art. 110. [Wejście w życie]

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji - Art. 110. [Wejście w życie]

08 10 2014

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji - Art. 109.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji - Art. 109.

08 10 2014

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji - Art. 108. [Rada Krajowa i rada izby]

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji - Art. 108. [Rada Krajowa i rada izby]

08 10 2014

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji - Art. 107.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji - Art. 107.

Partnerem merytorycznym serwisu jest Codex Kancelaria Prawna Jopa i Wspólnicy Sp.K.
więcej
 • Program Partnerski
 • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"