.Solr service is not availableSolr service is not available Ile tytułów wykonawczych może wydać sąd wierzycielowi? - ekomornik.pl
Skorzystaj
z pomocy eksperta
img

Ile tytułów wykonawczych może wydać sąd wierzycielowi?

Zespół eKomornik.pl

17.04.2014

Egzekucja sądowa jest dopuszczalna jeśli istnieje ważny tytuł egzekucyjny, podlegający wykonaniu w drodze egzekucji sądowej, zaopatrzony w klauzulę wykonalności, a wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie egzekucji albo przeprowadzenia egzekucji zażądano z urzędu.

alt

Zgodnie z art. 776 k.p.c. podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Z kolei rodzaje tytułów egzekucyjnych enumeratywnie wymienia art. 777 k.p.c. Najogólniej mówiąc tytułem egzekucyjnym jest dokument urzędowy, stwierdzający istnienie i zakres roszczenia wierzyciela, a zarazem istnienia i zakres obowiązku świadczenia dłużnika. Nadanie klauzuli wykonalności jest konieczną przesłanką w odniesieniu do tytułów pochodzących od sądów powszechnych, administracyjnych i polubownych orz do pozasądowych tytułów egzekucyjnych. Trzeba pamiętać, że w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności sąd ogranicza się jedynie do badania tego, czy dokument, któremu ma nadać klauzulę, odpowiada warunkom formalnym tytułu egzekucyjnego. Jest to istotne z uwagi na fakt, że w tym postępowaniu sąd nie może wnikać w treść tytułu egzekucyjnego ani też kwestionować istnienia uprawnienia wierzyciela lub obowiązku dłużnika. Zanegowanie istnienia zobowiązania możliwe jest jedynie w ramach powództwa przeciwegzekucyjnego.

Klauzula wykonalności nie jest niezbędna do prowadzenia egzekucji

Istnieje możliwość prowadzenia egzekucji w oparciu o tytuł egzekucyjny, który nie jest zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 26 września 2011 roku zmieniła definicję tytułu wykonawczego uwzględniając także wypadki, gdy postępowanie może być prowadzone na podstawie samego tytułu egzekucyjnego (bez nadania klauzuli wykonalności). Nowelizacja, zachowując zasadę, że tytuł wykonawczy jest podstawą egzekucji, i że tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, przyjęła, że tytułem wykonawczym może być ugoda zawarta przed mediatorem, jak też wyroki sądu polubownego oraz ugoda przed nim zawarta, po stwierdzeniu ich wykonalności przez sąd. To znaczy, że na podstawie powyższych dokumentów można wszcząć egzekucję komorniczą bez konieczności wcześniejszego wystąpienia do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Takim dokumentem może być również prawomocne postanowienie komornika o ukaraniu grzywną.

alt

źródło: Serwis eKomornik.pl

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Komentarze (0)

Dodaj komentarz: zaloguj się!

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Brak komentarzy

img
  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"