.Solr service is not availableSolr service is not available Jak bronić się przed komornikiem? - ekomornik.pl
Skorzystaj
z pomocy eksperta
img

Jak bronić się przed komornikiem?

Elżbieta Jackowska

19.05.2016

Polacy coraz częściej wpadają w spiralę zadłużenia, ponieważ nie są świadomi zagrożeń, jakie czyhają za kolejnym kredytem-chwilówką czy zakupami ratalnymi. Statystyki biją na alarm, a najczęściej ofiarami zadłużeń stają się seniorzy. Co zrobić kiedy do naszych drzwi zapuka komornik?

alt

Warto wiedzieć, że prawo zapewnia dłużnikom sposoby na obronę. Dotyczą one zarówno kwestii naruszenia przez komornika przepisów postępowania egzekucyjnego, ale także samej zasadności istnienia tytułu wykonawczego. Możemy złożyć skargę na czynności komornika, a także posłużyć się tzw. powództwem przeciwegzekucyjnym. Sprawdźmy jak to wygląda w praktyce.

Skarga na czynności komornika

Jednym ze sposobów obrony przed komornikiem, który naszym zdaniem narusza przepisy postepowania egzekucyjnego jest skarga na jego czynności. Jak możemy dowiedzieć się z art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego skarga ta dotyczy nie tylko działania, ale również zaniechania dokonania czynności przez komornika, do której jest on zobowiązany na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Właściwym do rozpoznania skargi jest sąd, przy którym działa dany komornik. Może ją złożyć strona bądź inna osoba, jeżeli jej prawa zostały zagrożone wskutek działania (lub zaniechania) komornika. Pamiętajmy więc, że skargę tego typu może wnieść nie tylko dłużnik czy wierzyciel, ale również inna osoba.

Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę wnosi się również w terminie tygodniowym od dnia, w którym czynność powinna być dokonana – w przypadku zaniechania czynności. Jej odpis zostaje przez sąd przesłany właściwemu komornikowi, który zobowiązany jest do uzasadnienia dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania sporządzonego na piśmie. Uzasadnienie to komornik przekazuje do sądu. Komornik może oczywiście uwzględnić skargę w całości, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych.

Skarga powinna mieć formę pisemną i spełniać wymogi pisma procesowego. Powinna ona określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, a także wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Przy wnoszeniu skargi na czynności komornika uiszczamy opłatę w wysokości 100 złotych. Pamiętajmy, że skargi wniesione po terminie, nieopłacone lub z nieuzupełnionymi brakami formalnymi zostają odrzucone przez sąd. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.

alt

źródło: Serwis eKomornik.pl

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Komentarze (0)

Dodaj komentarz: zaloguj się!

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Brak komentarzy

img
  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"