.Solr service is not availableSolr service is not available Jaką część emerytury lub renty może zabrać komornik? - ekomornik.pl
Skorzystaj
z pomocy eksperta
img

Jaką część emerytury lub renty może zabrać komornik?

Agnieszka Jankowska

27.10.2014

Emeryci są dla banków wiarygodnymi klientami, ponieważ mają stałe dochody. Jednak coraz więcej emerytów ma problemy ze spłacaniem kredytów i pożyczek. Wystarczy kilka niespłaconych rat, aby bank skierował pozew o zapłatę do sądu. Wówczas egzekucją niespłaconego długu zajmuje się komornik, który ściąga należności bezpośrednio z emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jaką kwotę komornik może maksymalnie zająć z otrzymywanej przez nią emerytury?

alt

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych komornik może zabrać emerytowi lub renciście jednorazowo maksymalnie 25% otrzymywanego świadczenia. Potrącenia dokonuje się po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, kiedy komornik dokonuje zajęcia na poczet długów o charakterze alimentacyjnym. Wówczas kwota może wynieść do 60% świadczenia.

Warto wiedzieć, że emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej połowie kwoty najniższej emerytury lub renty, zależnie od rodzaju pobieranego świadczenia. Stanowi to tzw. minimum egzystencji, dzięki któremu emeryt czy rencista nie pozostanie pozbawiony środków do życia, niezależnie od wielkości zadłużenia.

Od marca 2014 roku najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wynosi 844,45 zł. Oznacza to, że 422,23 zł (50% z 844,45 zł) jest wolne od egzekucji i potrąceń. Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi od marca 648,13 zł. Wolne od egzekucji i potrąceń jest, zatem w tym przypadku 324,07 zł, Dopiero po odliczeniu kwoty wolnej od potrąceń możliwa jest egzekucja wierzytelności. Także w przypadku zbiegu egzekucji komornik może zająć nie więcej niż 25 proc. świadczenia.

Przed dokonaniem zajęcia emerytury lub renty komornik zawiadamia o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca wówczas kwotę wolną od zajęcia. Komornik nie wie, jaka jest wysokość świadczenia emerytalnego lub rentowego dłużnika. ZUS dokonuje komornikowi przeliczeń i potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz oblicza, ile musi przelać komornikowi na konto.

alt

źródło: Serwis eKomornik.pl

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Komentarze (0)

Dodaj komentarz: zaloguj się!

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Brak komentarzy

img
  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"