.Solr service is not availableSolr service is not available Nowa stawka opłaty dla komorników za informacje z ZUS od 2015 r. - ekomornik.pl
Skorzystaj
z pomocy eksperta
img

Nowa stawka opłaty dla komorników za informacje z ZUS od 2015 r.

Agnieszka Jankowska

01.10.2014

Rada Ministrów określiła maksymalną wysokość opłaty za udostępnienie komornikom sądowym danych gromadzonych na kontach ubezpieczonych, uzależniając jej wysokość od formy złożenia wniosku.

alt

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez Ministra pracy i polityki społecznej.

Projektowane zmiany dotyczą opłaty pobieranej przez ZUS za udostępnienie komornikom sądowym danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonych. Informacji takich ZUS udziela odpłatnie, według stawek określonych przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez ZUS za udzielanie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania (Dz. U. z 2003 r. nr 8 poz.95). Obecnie opłata za udzielenie przez zakład komornikom sądowym informacji dotyczących danych zgromadzonych na koncie jednego ubezpieczonego lub jednego płatnika składek wynosi 30,40 zł. Kwota opłaty za udzielenie informacji, poczynając od 2004 r., podlega waloryzacji w terminie od 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt zakłada, że maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie komornikom sądowym danych gromadzonych na kontach ubezpieczonych nie będzie mogła przekraczać 2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego w celu ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy.  Resort wskazał, że celem nowelizacji jest umożliwienie ustalenia niższych stawek dla komorników występujących o udzielenie informacji w formie elektronicznej.

Prognozuje się, że zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2015 r.

alt

źródło: Serwis eKomornik.pl

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Komentarze (0)

Dodaj komentarz: zaloguj się!

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Brak komentarzy

img
  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"