.Solr service is not availableSolr service is not available Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek - ekomornik.pl
Skorzystaj
z pomocy eksperta
img

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek

Karolina Wnuk

08.01.2016

Umorzenie postępowania egzekucyjnego w całości lub też w części na wniosek uprawnionego podmiotu zostało uregulowane w art. 825 Kodeksu postępowania egzekucyjnego. Należy pamiętać, że umorzenie postępowania egzekucyjnego skutkuje uchyleniem dokonanych już czynności, ale nie zabiera wierzycielowi możliwości ponownego wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

alt

Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie może naruszać praw innych osób, ani też nie może być ponownie wszczęte, jeżeli egzekucja jest niedopuszczalna.

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego zgodnie z omawianym artykułem wiąże organ egzekucyjny pod warunkiem złożenia wniosku o jego umorzenie przez uprawniony podmiot. Ważne w tej sytuacji jest złożenie pisma u komornika, gdyż inny sposób (niepisemny) zawiadomienia organu o chęci umorzenie egzekucji nie jest dopuszczalny.

Generalnie decyzja o umorzeniu postępowania wobec dłużnika może zostać podjęta przez wierzyciela w każdym stadium egzekucji, ze względu na to, iż to on jest głównym dysponentem postępowania egzekucyjnego. W przypadku gdy wierzycieli jest kilku, wymagana jest ich łączna zgoda na umorzenie postępowania, w przeciwnym razie postępowanie zostaje  umorzone jedynie wobec wierzyciela składającego wniosek, ponieważ nie może być tak, że jeden wierzyciel szkodzi prawom innych wierzycieli umarzając postępowanie wobec wspólnego dłużnika. Wyjątek od samodzielnego decydowania o zakończeniu egzekucji przez wierzyciela został przewidziany w pkt. 1 art. 825 k.p.c., który mówi, iż „w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji”.

Kolejna przesłanka umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek ma miejsce, gdy sąd pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy (prawomocnym wyrokiem) lub wyrok, na podstawie którego została nadana klauzula wykonalności utracił moc, bądź też został uchylony. Orzeczeniem pozbawiającym tytuł wykonawczy wykonalności jest np. postanowienie sądu drugiej instancji uchylające klauzulę wykonalności lub rygor natychmiastowej wykonalności oraz wyrok stwierdzający całkowite albo częściowe nieistnienie obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

alt

źródło: Komentarz do art. 825 k.p.c. aut. A. Jakubecki i O. Marcewicz

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Komentarze (0)

Dodaj komentarz: zaloguj się!

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Brak komentarzy

img
  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"