.Solr service is not availableSolr service is not available Urząd Skarbowy nie może przekazać nadpłaty PIT-37 komornikowi - ekomornik.pl
Skorzystaj
z pomocy eksperta
img

Urząd Skarbowy nie może przekazać nadpłaty PIT-37 komornikowi

Agnieszka Jankowska

12.09.2014

Urząd skarbowy nie może na wezwanie komornika sądowego przekazać mu nadpłaconego podatku . Wynika to z prawomocnego wyroku NSA z dnia z dnia 27 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 979/12, w którym stwierdzono, że nadpłata jako prawo o charakterze niezbywalnym nie podlega egzekucji.

 

alt

Spór sądowy dotyczył zasadności przekazania komornikowi sądowemu przez urząd skarbowy nadpłaty podatku dochodowego, która wynikała ze wspólnego zeznania małżonków, w związku z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przeciwko jednemu z nich. Urząd skarbowy nie zwrócił pieniędzy na żądanie podatnika, argumentując, że przekazanie nadpłaconego podatku stanowiłoby naruszenie przepisów k.p.c. tj. zakazu uiszczania świadczenia do rąk dłużnika. WSA w Olsztynie uznał działanie organów za prawidłowe powołując się na zasadę solidarnej odpowiedzialności małżonków. Ostatecznie sprawę rozstrzygnął NSA, który przyznał rację skarżącej i uchylił wyrok WSA.

NSA podreślił, że nadpłata podatku jest prawem niezbywalnym i z tego powodu nie podlega egzekucji. W ocenie NSA urząd skarbowy błędnie kierował się przepisami k.p.c., podczas gdy obowiązują go przede wszystkim przepisy ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), z których wynika m.in., że nadpłata podatku może zostać zaliczona na poczet zaległości podatkowych. Orzekł także, że zasada solidarnej odpowiedzialności małżonków, którzy wspólnie rozliczają PIT ma przełożenia tylko na rozliczenie podatkowe. Sąd wyjaśnił, że urząd skarbowy nie jest również uprawniony do przekazania nadpłaty komornikowi sądowemu w związku z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym na postawie przepisów k.p.c. w sytuacji, kiedy podatnik nie rozlicza się wspólnie z małżonkiem.

 

 

alt

źródło: Serwis Ekomornik.pl

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Komentarze (0)

Dodaj komentarz: zaloguj się!

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Brak komentarzy

img
  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"