.Solr service is not availableSolr service is not available Zasady zmiany zarządcy nieruchomości - ekomornik.pl
Skorzystaj
z pomocy eksperta
img

Zasady zmiany zarządcy nieruchomości

Magdalena Makarska

19.05.2016

Zasady zmiany zarządcy nieruchomości - zmiana zarządu przed dokonaniem przybicia, po przybiu oraz po wygaśnięciu skutków przybicia.

alt

Art. 993 k.p.c. przewiduje zasady zmiany w zakresie sprawowania zarządu nad nieruchomością, w zależności od etapu postępowania egzekucyjnego. Art. 993§1 k.p.c. przewiduje, że sąd na wniosek licytanta, który zaoferował najwyższą cenę może odebrać zarząd nad nieruchomością dłużnikowi i ustanowić innego zarządcę. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy przybicie nie następuje niezwłocznie po zakończeniu przetargu, a dotychczasowym zarządcą jest dłużnik. W przypadku, gdy zarząd sprawuje osoba trzecia, która dłużnikiem nie jest przepis ten nie znajduje zastosowania. Odebranie zarządu dłużnikowi i ustanowienie innego zarządcy ma charakter fakultatywny. W literaturze wskazuje się, że pomimo braku wniosku ze strony licytanta sąd z urzędu powinien ocenić, czy prawidłowe wykonywanie zarządu nie wymaga odjęcia zarządu dłużnikowi i ustanowienia nowego zarządcy do czasu rozpoznania przybicia.

alt

źródło: Serwis eKomornik.pl

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Komentarze (0)

Dodaj komentarz: zaloguj się!

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Brak komentarzy

img
  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"