.Solr service is not availableSolr service is not available Zmiana zasad dziedziczenia nadpłat ze składek uiszczanych organom podatkowym - ekomornik.pl
Skorzystaj
z pomocy eksperta
img

Zmiana zasad dziedziczenia nadpłat ze składek uiszczanych organom podatkowym

Mateusz Zawiślak

28.02.2016

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ordynacji podatkowej, która m.in. zmieniła zasady zwrotu nadpłat ze składek uiszczanych organom podatkowym oraz zwrotu podatków przypadających na rzecz spadkodawcy. 

alt

Otóż w świetle art. 105 § 2 ordynacji podatkowej, nadpłaty ze składek przypadające na rzecz spadkodawcy, a także zwrot podatków oraz oprocentowania z tych tytułów zwracane są spadkobiercom proporcjonalnie do ich udziałów spadkowych. Co więcej, by uzyskać zwrot wystarczający jest sam fakt złożenia do organu podatkowego, w tym również Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dowodu nabycia spadku w postaci prawomocnego postanowienia sądowego o stwierdzeniu nabycia spadku lub akcie poświadczenia dziedziczenia.

Oprocentowanie z tytułu przypadających na rzecz spadkodawcy nadpłat oraz zwrot podatków naliczane jest do dnia otwarcia spadku, a owym dniem jest chwila śmierci spadkodawcy. Jednakże przewidziany jest wyjątek od w/w reguły. W przypadku gdy  zwrot nadpłaty lub podatku nie został dokonany w ciągu 15 dni od dnia złożenia prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

alt

źródło: http://www.gazetaprawna.pl/

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Komentarze (0)

Dodaj komentarz: zaloguj się!

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Brak komentarzy

img
  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"