.Solr service is not availableSolr service is not available Następstwa prawne śmierci dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego - ekomornik.pl
Skorzystaj
z pomocy eksperta
img

Następstwa prawne śmierci dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego

Maciej Podgórski

08.01.2016

Śmierć dłużnika jest zdarzeniem mającym wpływ na toczące się postępowanie egzekucyjne. Konsekwencje tego zdarzenia reguluje art. 819 kpc oraz inne przepisy. Zgodnie z przepisami tego artykułu organ egzekucyjny z urzędu zawiesza w takim przypadku postępowanie. Postępowanie podejmuje się wówczas dopiero z udziałem spadkobierców zmarłego dłużnika, po ustaleniu ich kręgu. Zgodnie z § 2 art. 819 kpc - jeżeli spadkobiercy dłużnika nie objęli spadku albo nie są znani, sąd, działając na wniosek wierzyciela ustanowi kuratora spadku.

alt

Zgodnie z art. 1025 Kodeksu cywilnego wierzyciel może  wystąpić  do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po dłużniku, który zmarł w toku postępowania egzekucyjnego. Prawo wymaga tu aby legitymował się on interesem prawnym w uzyskaniu rzeczonego postanowienia. Takowy interes prawny wierzyciel niewątpliwie posiada. Wniosek o wydanie postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku składa się do sądu rejonowego, w okręgu którego zmarły dłużnik miał swe ostatnie miejsce zamieszkania. Do wniosku wierzyciel winien załączyć postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego z powodu śmierci dłużnika. We wniosku powinni być też wskazani  spadkobiercy dłużnika. Opłata za wniosek jest stała i wynosi 50 zł.

alt

źródło: eKomornik.pl

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Komentarze (0)

Dodaj komentarz: zaloguj się!

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Brak komentarzy

img
  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"