.Solr service is not availableSolr service is not available Następstwa prawne śmierci dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego - ekomornik.pl
Skorzystaj
z pomocy eksperta
img

Następstwa prawne śmierci dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego

Maciej Podgórski

08.01.2016

Śmierć dłużnika jest zdarzeniem mającym wpływ na toczące się postępowanie egzekucyjne. Konsekwencje tego zdarzenia reguluje art. 819 kpc oraz inne przepisy. Zgodnie z przepisami tego artykułu organ egzekucyjny z urzędu zawiesza w takim przypadku postępowanie. Postępowanie podejmuje się wówczas dopiero z udziałem spadkobierców zmarłego dłużnika, po ustaleniu ich kręgu. Zgodnie z § 2 art. 819 kpc - jeżeli spadkobiercy dłużnika nie objęli spadku albo nie są znani, sąd, działając na wniosek wierzyciela ustanowi kuratora spadku.

alt

Wierzycielowi przysługuje także prawo złożenia do sądu wniosku o ustanowienie kuratora spadku. Podstawę prawną takiego działania jest art. 666 § 1 kpc, zgodnie z którym  do czasu objęcia spadku przez spadkobiercę sąd czuwa nad całością spadku, a w razie potrzeby ustanawia kuratora spadku. Kurator spadku  jest przedstawicielem ustawowym spadkobierców. Zgodnie zaś z przytoczonym wyżej art. 819 § 2 kpc  - w przypadku gdy, spadkobiercy dłużnika nie objęli spadku albo nie są znani, a nie ma kuratora spadku, sąd na wniosek wierzyciela ustanowi dla nich kuratora.

alt

źródło: eKomornik.pl

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Komentarze (0)

Dodaj komentarz: zaloguj się!

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Brak komentarzy

img
  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"