.Solr service is not availableSolr service is not available Następstwa prawne śmierci dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego - ekomornik.pl
Skorzystaj
z pomocy eksperta
img

Następstwa prawne śmierci dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego

Maciej Podgórski

08.01.2016

Śmierć dłużnika jest zdarzeniem mającym wpływ na toczące się postępowanie egzekucyjne. Konsekwencje tego zdarzenia reguluje art. 819 kpc oraz inne przepisy. Zgodnie z przepisami tego artykułu organ egzekucyjny z urzędu zawiesza w takim przypadku postępowanie. Postępowanie podejmuje się wówczas dopiero z udziałem spadkobierców zmarłego dłużnika, po ustaleniu ich kręgu. Zgodnie z § 2 art. 819 kpc - jeżeli spadkobiercy dłużnika nie objęli spadku albo nie są znani, sąd, działając na wniosek wierzyciela ustanowi kuratora spadku.

alt

Zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego spadkobierca ma trzy możliwości postąpienia ze spadkiem. Może on przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), lub też spadek odrzucić.

Spadkobierca ma sześć miesięcy od dowiedzenia się o tytule swego powołania -  na podjęcie decyzji o tym czy spadek przyjąć czy też go odrzucić. Za zgodą sądu rodzinnego - przedstawiciele ustawowi dziecka małoletniego mogą odrzucić spadek również w imieniu pozostających pod ich pieczą małoletnich dzieci, np. aby uchronić je przed odpowiedzialnością za długi osoby zmarłej (art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Spadkobierca przyjmujący spadek wprost odpowiada za powstały dług całym swoim majątkiem, a nie tylko ze spadku. Przyjęcie spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza też stwarza możliwość zaspokojenia się przez wierzyciela, ale z ograniczeniem do spadku. Z kolei w przypadku odrzucenia spadku przez spadkobiercę wierzyciel nie ma możliwości uzyskania zaspokojenia od tego spadkobiercy. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje  wtedy wyłączony  od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku (art. 1020 Kodeksu cywilnego)

alt

źródło: eKomornik.pl

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Komentarze (0)

Dodaj komentarz: zaloguj się!

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Brak komentarzy

img
  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"