.Solr service is not availableSolr service is not available Wiadomości prawne | eKomornik
Skorzystaj
z pomocy eksperta

Wiadomości

Data
31 05 2015

Już za miesiąc domy jednorodzinne bez pozwolenia na budowę

W dniu 28 czerwca 2015 r. wejdzie w życie niezwykle ważna nowelizacja prawa budowlanego przewidująca możliwość budowy domu jednorodzinnego bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

12 09 2014

Urząd Skarbowy nie może przekazać nadpłaty PIT-37 komornikowi

Urząd skarbowy nie może na wezwanie komornika sądowego przekazać mu nadpłaconego podatku . Wynika to z prawomocnego wyroku NSA z dnia z dnia 27 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 979/12, w którym stwierdzono, że nadpłata jako prawo o charakterze niezbywalnym nie podlega egzekucji.

 

01 10 2014

Nowa stawka opłaty dla komorników za informacje z ZUS od 2015 r.

Rada Ministrów określiła maksymalną wysokość opłaty za udostępnienie komornikom sądowym danych gromadzonych na kontach ubezpieczonych, uzależniając jej wysokość od formy złożenia wniosku.

alt
12 09 2014

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

W dniu 4 września została ogłoszona ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1188).

28 02 2016

Zmiana zasad dziedziczenia nadpłat ze składek uiszczanych organom podatkowym

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ordynacji podatkowej, która m.in. zmieniła zasady zwrotu nadpłat ze składek uiszczanych organom podatkowym oraz zwrotu podatków przypadających na rzecz spadkodawcy. 

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"