.Solr service is not available Regulamin

"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"


LAWNET Sp. z o.o. realizuje projekt pn.


„Stworzenie innowacyjnej e-usługi eKomornik do automatycznego generowania wniosków egzekucyjnych.”


w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

Projekt zakłada opracowanie, wdrożenie i funkcjonowanie na rynku e-usługi, dzięki której możliwe będzie samodzielne prowadzenie postepowań egzekucyjnych (generowanie wniosku/ów do komornika), bez potrzeby znajomości procedur, znajomości aktów prawnych, czy praktyki prawniczej
w oparciu o wiedze zgromadzoną w serwisie oraz korzystać z know-how i praktyki pozostałych użytkowników serwisu (społeczności). Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.04.2012 – 31.03.2014.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem biuro@ekomornik.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 378 15 30

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskaćPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"