.Solr service is not availableSolr service is not available Przepisy
Skorzystaj
z pomocy eksperta

Przepisy

Data
23 04 2014

Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji

Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji stanowią jeden z trzech środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym (obok zażalenia i skargi na czynności komornika). Jest to szczególny środek zaskarżenia - niedewolutywny, tzn. nie przesuwa on rozpoznawanej sprawy do wyższej instancji. Wnosi się go do...

21 04 2014

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z mocy samego prawa

Przepis artykułu 823 k.p.c. stanowi: „ Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności...

17 04 2014

Ile tytułów wykonawczych może wydać sąd wierzycielowi?

Egzekucja sądowa jest dopuszczalna jeśli istnieje ważny tytuł egzekucyjny, podlegający wykonaniu w drodze egzekucji sądowej, zaopatrzony w klauzulę wykonalności, a wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie egzekucji albo przeprowadzenia egzekucji zażądano z urzędu.

alt
13 04 2014

Co to jest tytuł egzekucyjny?

Zgodnie z definicją kodeksową, tytułem egzekucyjnym jest dokument urzędowy, stwierdzający istnienie i zakres roszczenia wierzyciela, a zarazem istnienie i zakres obowiązku świadczenia dłużnika. Ale czym tak naprawde jest tytuł egzekucyjny i jakie są jego rodzaje?

16 03 2014

Pojęcie egzekucji

Artykuł 758 k.p.c. stanowi, że sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Sprawa egzekucyjna w rozumienie tego artykułu to taka sprawa, w której chodzi o przymusowe wykonanie orzeczeń i innych aktów wydanych w sprawach cywilnych...

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"