.Solr service is not availableSolr service is not available Czego nie może zabrać komornik? - wyłączenia spod egzekucji - ekomornik.pl
Skorzystaj
z pomocy eksperta
img

Czego nie może zabrać komornik? - wyłączenia spod egzekucji

Karolina Wnuk

27.10.2014

Komornik jako organ egzekucyjny może prowadzić postępowanie m.in. z rachunku bankowego dłużnika, z jego wynagrodzenia za pracę lub z ruchomości i nieruchomości. Jednakże art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego wprowadził ograniczenia, na podstawie których pewne grupy przedmiotów zostają wyłączone spod egzekucji.

alt

Przedmioty wymienione w art. 829 k.p.c. nie polegają egzekucji z urzędu, tzn., że komornik winien stosować się do wskazanych w omawianym przepisie ograniczeń bez wniosku dłużnika. Ograniczenia te mają charakter bezwzględnie obowiązujący, czyli nie można się ich zrzec. Komornik winien obiektywnie ocenić czy i w jakim stopniu dane ruchomości są niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych i kulturowych dłużnika oraz  członków jego rodziny. Ocena ta winna odnosić się do aktualnego poziomu życia społeczeństwa.

Ograniczenia ujęte w ww. przepisie zawężają egzekucję z określonych składników majątku dłużnika, jest to więc ograniczenie przedmiotowe. Natomiast ograniczeniami podmiotowymi nazywamy niedopuszczalność egzekucji w stosunku do wskazanych kategorii osób lub sposobów prowadzenia egzekucji.

Spod egzekucji zostają wyłączone niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny:

A. Przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu; Warto podkreślić, iż H. Ciepła w komentarzu do art. 829 k.p.c. wskazuje, że do przedmiotów urządzenia domowego należy zaliczyć meble, urządzenia kuchenne i sanitarne, pralkę, zmywarkę, radio, telewizor, chyba że są to przedmioty najnowszej generacji, o dużej wartości, będące atrybutem prestiżu i bogactwa.

B.  Zapasy żywności i opału na okres jednego miesiąca;

C.  Jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;

D. Narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

alt

źródło: Serwis eKomornik.pl

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Komentarze (0)

Dodaj komentarz: zaloguj się!

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Brak komentarzy

img
  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"