.Solr service is not availableSolr service is not available Jak napisać wniosek o zabezpieczenie roszczeń? - ekomornik.pl
Skorzystaj
z pomocy eksperta
img

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie roszczeń?

Urszula Sępioł

01.11.2014

Każde pismo, które wnosimy do sądu musi spełniać określone warunki formalne. Od ich istnienia zależy to, czy sąd w ogóle zajmie się naszą sprawą. Skutki niedotrzymania takich warunków mogą być różne, dlatego też warto dokładnie się z nimi zapoznać jeszcze przed wniesiem pisma.

alt

Główna funkcja postępowania zabezpieczającego to jego pomocniczość wobec postępowania rozpoznawczego. Postępowanie to bowiem umożliwia wierzycielowi dochodzenie swoich roszczeń w postępowaniu rozpoznawczym. Jego przedmiot stanowi to, co w toku postępowania zabezpieczającego będzie przedmiotem czynności związanych z przeprowadzeniem czynności zabezpieczających, a więc roszczenie.

Z możliwością udzielenia zabezpieczenia wiążą się różne, mające na to wpływ okoliczności. Będą to warunki formalne oraz kwestie dopuszczalności i zasadności zabezpieczenia. To czy warunki są spełnione analizuje sąd i zależnie od poczynionych ustaleń, różne będą rozstrzygnięcia w przypadku niespełnienia poszczególnych wymogów.

Warunki formalne

Wniosek o dokonanie zabezpieczenia można złożyć w kilku różnych momentach: przed wytoczeniem powództwa, wraz z pozwem, w trakcie postępowania, a także już po wydaniu orzeczenia co do roszczeń jeszcze niewymagalnych. Wniosek powinien czynić zadość ogólnym wymogom przewidzianym dla pism procesowych (art. 126 i nast. Kpc), a ponadto winien zawierać: wskazanie sposobu zabezpieczenia, w przypadku zabezpieczenia roszczeń pieniężnych należy także określić sumę zabezpieczenia, która nie może być wyższa od dochodzonego roszczenia łącznie z odsetkami oraz kosztami wykonania zabezpieczenia. Okoliczności uzasadniające wniosek trzeba uprawdopodobnić. 

alt

źródło: Serwis eKomornik.pl

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Komentarze (0)

Dodaj komentarz: zaloguj się!

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Brak komentarzy

img
  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"