.Solr service is not availableSolr service is not available Kiedy można żądać umorzenia egzekucji z alimentów? - ekomornik.pl
Skorzystaj
z pomocy eksperta
img

Kiedy można żądać umorzenia egzekucji z alimentów?

Agnieszka Jankowska

31.10.2014

Pan Karol nie płacił alimentów na dwoje małoletnich dzieci w wysokości 1000 zł. Żona pana Karola skierowała sprawę do komornika, który wszczął egzekucję z wynagrodzenia za pracę. Pomimo, że od pewnego czasu Pan Karol płaci alimenty w terminie, egzekucja z wynagrodzenia za pracę nadal jest prowadzona. Jakie kroki powinien podjąć dłużnik alimentacyjny w celu zakończenia postępowania egzekucyjnego?

alt

W celu zakończenia postępowania egzekucyjnego nie wystarczy oświadczenie dłużnika, że zaczął dobrowolnie płacić alimenty. Egzekucja będzie prowadzona dopóki wierzyciel (w tym przypadku żona) nie złoży wniosku o umorzenie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego, lub jeżeli tytuł wykonawczy nie zostanie pozbawiony wykonalności.

Art. 883 § 2 kpc umożliwia dłużnikowi złożenie wniosku o umorzenie egzekucji w sytuacji, gdy dłużnik zaspokoił świadczenia nie tylko już wymagalne, lecz także należne dopiero w przyszłości. Przepis ma na celu ochronę interesu wierzyciela oraz daje możliwość dobrowolnego spełniania świadczenia i uniknięcia ponoszenia kosztów egzekucji uczciwemu dłużnikowi. Przepis służy ochronie praw dłużnika przeciwko któremu prowadzona jest egzekucja, pomimo regularnego płacenia zasądzonych alimentów. Z uwagi, że komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym, jedynym sposobem powstrzymania prowadzonej egzekucji przeciwko dłużnikowi oraz uniknięcie kosztów tego postępowania jak tylko skorzystanie z procedury określonej w art. 883 § 2.

W celu umorzenia egzekucji konieczne jest spełnienie przesłanek określonych w art. 883 § 2 kpc  Po pierwsze, dłużnik musi zapłacić całe zadłużenie i złożyć do depozytu sądowego kwotę stanowiącą równowartość sumie świadczenia alimentacyjnego za okres sześciu miesięcy. Musi również umocować komornika do podjęcia kwoty złożonej do depozytu, gdyby w przyszłości komornik stwierdził, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem wymagalnych rat alimentacyjnych. Wówczas egzekucja zostanie wszczęta z urzędu.

Pieniądze będą „zamrożone” na depozycie tak długo, jak dłużnik będzie zobowiązany do płacenia alimentów.

Jeżeli Pan Karol ma zasądzone alimenty w wysokości 1000 zł miesięcznie wówczas do depozytu sądowego będzie musiał złożyć kwotę 6000 zł. Złożenie do depozytu sądowego następuję na wniosek w oparciu o przepisy kpc. Nastepnie po spłaceniu zaległości i otrzymaniu potwierdzenia wpłacenia depozytu, należy złożyć u komornika prowadzącego egzekucję  wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego w oparciu o art. 883 § 2 kpc.

Komornik dokonując umorzenia egzekucji, co do świadczeń wymagalnych w przyszłości na podstawie art. 883 § 2 kpc zatrzymuje tytuł wykonawczy w aktach sprawy. Uzyskując informację o tym, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych, komornik wszczyna egzekucję z urzędu, dokonując nowego zajęcia wynagrodzenia za pracę. Jednocześnie komornik wskazuje zakładowi pracy, od jakiej daty winien dokonywać potrąceń z wynagrodzenia dłużnika. Przy określeniu tej daty komornik uwzględni wysokość sumy znajdującej się w depozycie.

Dłużnik, przeciwko któremu została wszczęta egzekucja alimentów, mimo że dobrowolnie zaspokajał alimenty w terminie i wysokości określonej w tytule wykonawczym, może skutecznie - stosownie do okoliczności - w drodze skargi kwestionować czynności komornika w zakresie obciążenia go kosztami egzekucyjnymi (uchwała składu siedmiu sędziów SN - zasada prawna z dnia 27 listopada 1986 r., III CZP 40/86, OSNC 1987, nr 5-6, poz. 71).

alt

źródło: Serwis eKomornik.pl

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Komentarze (0)

Dodaj komentarz: zaloguj się!

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Brak komentarzy

img
  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"