.Solr service is not availableSolr service is not available Następstwa prawne śmierci dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego - ekomornik.pl
Skorzystaj
z pomocy eksperta
img

Następstwa prawne śmierci dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego

Maciej Podgórski

08.01.2016

Śmierć dłużnika jest zdarzeniem mającym wpływ na toczące się postępowanie egzekucyjne. Konsekwencje tego zdarzenia reguluje art. 819 kpc oraz inne przepisy. Zgodnie z przepisami tego artykułu organ egzekucyjny z urzędu zawiesza w takim przypadku postępowanie. Postępowanie podejmuje się wówczas dopiero z udziałem spadkobierców zmarłego dłużnika, po ustaleniu ich kręgu. Zgodnie z § 2 art. 819 kpc - jeżeli spadkobiercy dłużnika nie objęli spadku albo nie są znani, sąd, działając na wniosek wierzyciela ustanowi kuratora spadku.

alt

Jak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 1975 roku o sygnaturze I CZ 98/75 jeżeli tytuł egzekucyjny był wydany przeciwko spadkodawcy [ a więc zmarłemu dłużnikowi – przyp. red.], wspomniany art. 819 § 1 kpc normuje wyłącznie sytuację, w której śmierć dłużnika nastąpiła w toku egzekucji, zatem - po jej wszczęciu. Z zestawienia hipotezy art. 819 § 1 kpc z hipotezą art. 788 § 1 kpc. wynika natomiast, że art. 788 § 1 kpc dotyczy sytuacji, w której śmierć dłużnika nastąpiła przed wszczęciem egzekucji. W takim wypadku, zgodnie z dyspozycją art. 788 § 1 kpc, wszczęcie egzekucji możliwe jest dopiero po nadaniu klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercy dłużnika.

Natomiast w razie śmierci dłużnika po wszczęciu egzekucji ustawa nie wymaga nadania klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercy dłużnika. W takim wypadku, zgodnie z dyspozycją art. 819 § 1 kpc, zawieszone postępowanie egzekucyjne organ egzekucyjny podejmuje z udziałem spadkobiercy dłużnika, tj. po udowodnieniu tego statusu prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.

alt

źródło: eKomornik.pl

img

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

  • Napisz do nas i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
  • Profesjonalna porada prawna w ciągu 24 godzin.
Zamów opinię

Komentarze (0)

Dodaj komentarz: zaloguj się!

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Brak komentarzy

img
  • Program Partnerski
  • Partnerzy


"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"